I tillegg til totalentreprise tar vi også på oss hovedentreprise. Hovedentreprise er når byggherre inngår avtale med hovedentreprenør om utførelse av byggingen. Vi tar oss av både prosjektering og utførelse. Vi som hovedentreprenør lager avtaler med underentreprenører, samtidig som byggherre selv kan gjøre avtaler med sideentreprenører. Vi kan ta oss av administrasjonen av disse om ønskelig.

Det som skiller hovedentreprise fra totalentreprise er at det er større fleksibilitet i forhold til hvor mye byggherre og oppdragsgiver ønsker å utføre selv. På en totalentreprise tar vi oss av hele jobben.

Hovedentreprise i Hammerfest og Kvalsund

I våre prosjekter er vi svært opptatt av å ivareta byggherres interesser, samt sikre god kvalitet. Prosjektene skal gjennomføres med de beste økonomiske løsninger for byggherre og oss som entreprenør.