Tømrerarbeid Brenneriveien

Byggherre: Brenneriveien Eiendom

Oppdragsgiver: Brenneriveien Eiendom

Utført: 2005

Verdi: ca. 13,5 mill

Avtaleform: Sideentreprise

Beskrivelse: Lager, butikk, verksted oppføring i betongelement, fundamentert på betong, brutto areal 3600m2
Fundamentering, alle tømrer – innredningsarbeider. Koordinering av sideentrepriser og byggeledelse.