Rolf Erling Heggem – Formann

Rolf Erling Heggem

formann

epost: rolf.erling.heggem@haen.no

Tlf: 982 55 849

Rolf Erling begynte hos oss august 2013. Han kom fra Larsen Maskin og Transport. Rolf Erling var da i gang med samlingsbasert utdannelse på Teknisk Fagskole -Bygg og Anlegg og ble uteksaminert i 2014 som Fagskoleingeniør. Rolf Erling har vært borti forskjellige yrker og har bland annet vært velferdsleder på Melkøya og har 19 år bak seg i Posten . Da han sluttet i posten i 2003 var han distribusjonsleder i Porsanger.