Panorama C

Byggherre: AF-BU Skanska

Oppdragsgiver: AF-BU Skanska

Utført: 2005

Verdi: ca. 4,5 mill

Avtaleform: Underentreprise

Beskrivelse: 1 Boligblokker med 28 leiligheter oppført i betongelementer fundamentert på betongsåler, totalt areal 3500m2
Fundamentering i betong, alle tømrer/ innredningsarbeider med unntak av gulvene