Omsorgsboliger mellomvannet

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune

Utført: 2017-2019

verdi: over 70 mill

Avtaleform: Totalentreprise

Beskrivelse: Bygging av fire frittstående bygg med et samlet areal på ca 2700m2. Tre av byggene er i to etasjer og ett er i en etasje. Kombinasjon av bærende konstruksjoner i betong, stål og tre. Bygget i to etasjer har dekker og yttertak i HD- betongelementer og bygget i en etasje har lett-tak-elementer. Alle faseder har trekledning. HAEN har i egen regi støpt alle betongfundamenter og gjort alle tømrerarbeidene (unntatt innvendige overflater og lettvegger).