Omsorgsboliger Mellomvannet

Fredag 11 januar 2019 ble vårt prosjekt Omsorgsboliger mellomvannet overtatt av byggherre Hammerfest kommune.

Prosjektet har pågått fra høsten 2017. Det har vært noen utfordringer på veien, men disse er blitt løst på en fin måte. Prosjektet overleveres innenfor avtalt dato.

Det som nå gjenstår er blant annet noen små ekstrajobber før vi rigger oss helt bort fra prosjektet.

Til høyre kan du se noen ferske bilder fra Omsorgsboligene.