Hammerfest Entreprenør ble etablert i 2003 etter sammenslåing av Byggsenteret Entreprenør as og Byggmesteren Nord as. Høsten 2012 ble vi en del av Veidekke

 

Omsetning:

Første året hadde vi en omsetning på  ca. 18,5 mill. kr. I 2016 endte vi med en omsetning på ca. 138 mill.kr.

Eierskap:

Høsten 2012 ble vi en del av Veidekke. Dette ble vi fordi vi hadde en sterk lokal posisjon og ville bli en solid strategisk partner i et marked i vekst. Veidekkes mobile kapasitet og kompetanse innen prosjektutvikling og ledelse, kombinert med Hammerfest Entreprenørs gode lokale relasjoner, vil gjøre oss til en slagkraftig tilbyder på anleggsprosjekter knyttet til den landbaserte delen av oljevirksomheten og samferdselsprosjekter i området, i tillegg til det lokale bygg- og anleggsmarkedet, sa regionleder Nils Hæstad i Veidekke den gang.

Ansatte:

Vi har i dag 27 ansatte, hvorav 3 lærlinger. Våre ansatte har lang erfaring innenfor bygg- og anlegg. Vi har inngående kompetanse innenfor betongarbeid og tømrerarbeid, mange av våre ansatte har 20-30 års erfaring. Gjennom mange års fokus på HMS/KS har våre ansatte fått kultur for å jobbe sikkert og trygt. De har vært med på kaier, bygg (totalprosjekt), bruer, vanntanker, undervannsarbeid. Vi søker stadig å øke kompetansen til våre ansatte gjennom kursing og skole.

Multilokal tilhørighet:

Vi har som mål å utvikle vår bedrift videre og være konkurransedyktig slik at vi kan posisjonere oss for flere totalentrepriser. For byggherre bør det være en fordel at det bygges opp lokale miljøer som kan konkurrere med nasjonale miljøer.

Vi skal levere til avtalt tid, ha fornøyde kunder og jobben skal utføres sikkert og trygt. I våre prosjekter er vi svært opptatt av å ivareta byggherres interesser samt sikre god kvalitet. Prosjektene skal gjennomføres med de beste økonomiske løsninger for byggherre og oss som entreprenør. Våre ansatte er løsningsorientert, ikke problemorientert.