Oddgeir Thomassen – HMS- leder

Oddgeir Thomassen

HMS leder

E-post: ot@haen.no

Tlf: 908 77 920

Oddgeir begynte hos oss i 2007. Han har en fortid som bedriftsfysioterapeut fra Frisk i Nord og var 1 år innom Larsen Maskin og Transport som HMS leder. Oddgeir har også tidligere arbeidet i bygge og anleggsbransjen. På 80-tallet jobbet han ute i felten i den daglige produksjon.