Nye Baksalen skole del-overlevert

15. august ble 2-5 etasje overlevert til kommunen

Overleveringen var i skarp rute og det var en fornøyd byggherre som kunne overta bygget. Det var 2-5 etasje som ble overlevert ihht avtale. Dette gjør det mulig for kommunen å flytte inn og starte forberedelsene til nytt skoleår.

I første etasje har vi enda noe arbeid som skal utføres og denne er planlagt overlevert medio sept. Det skal i den forbindelse også ferdigstilles en del uteareal. Dette er i dag avsperret og skal ikke være til hinder for den daglige driften av skolen.

Nedenfor har vi lagt ut bilder som viser utdrag av det ferdige bygget med tilhørende utearealer.