Omsorgsboliger Mellomvannet

Omsorgsboligene på mellomvannet er overtatt av byggherre Hammerfest kommune

Les mer

Coop Extra overlevert

Fredag 26 oktober 2018 overleverte vi Coop Extra bygget til byggherre

Les mer

Nye administrasjonslokaler

Hammerfest Entreprenør AS flyttet inn i nye kontorlokaler på nyåret 2018

Les mer

Baksalen skole

Se skolen bli bygget på 2 1/2 minutt

Les mer

HMS vies ekstra fokus

Årets HMS-uke blir arrangert i uke 22

Les mer

Baksalen skole prosjektet avsluttet

19 september ble det avholdt overleveringsforretning på siste del av prosjektet, som innbefatter 1.etg og uteområder

Les mer

Nye Baksalen skole del-overlevert

15. august ble 2-5 etasje overlevert til kommunen

Les mer