HMS vies ekstra fokus

Årets HMS-uke blir arrangert i uke 22

Les mer

Nye Baksalen skole del-overlevert

15. august ble 2-5 etasje overlevert til kommunen

Les mer

Baksalen skole prosjektet avsluttet

19 september ble det avholdt overleveringsforretning på siste del av prosjektet, som innbefatter 1.etg og uteområder

Les mer