Høydebasseng Tunnelbakken

Byggherre: Hammerfest kommune

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune

Utført: 2015-2017

Verdi: ca 13-14 mill

Avtaleform: Totalentreprise

Beskrivelse: Høydebasseng for vannforsyning, to stk siloer på 1100m3 samt tilhørende ventilhus. Entreprisen omfatter også alt av rør og ventiler på anlegget.