Høydebasseng Rypefjord

Nytt vannmagasin i plass støpt betong

Byggherre: Hammerfest kommune

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune

Utført: 2007

Verdi: ca. 3,7 mill

Avtaleform: Hovedentreprise

Beskrivelse: Nytt vannmagasin i plass støpt betong, bygget i tilknytning til eksisterende. Areal grunnflate ca 130m2.
Graving for fundamenter, forskaling, armering og utstøping av komplett tank.
Legging av rør og tetthetsprøving av tank.
Riving og tilpassing samt utvidelse av eksisterende ventil hus.
Utlekting og isolering av tank, samt fasadekledning.