HMS vies ekstra fokus

Årets HMS-uke blir arrangert i uke 22

Temaet for HMS-uka 2017 er «Bry deg – si ifra». Skal vi lykkes med å nå målet vårt om null alvorlige skader i 2020, er vi avhengige av at alle i Veidekke i større grad enn i dag sier ifra når vi oppdager situasjoner som kan medføre fare. Under HMS-uka skal vi derfor trene på når vi sier ifra, hvordan vi sier ifra og hvordan vi responderer når andre sier ifra til oss.