Hammerfest avløpsrenseanlegg

Byggherre: Hammerfest kommune

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune

Utført: 2016. overlevert sept. 2016

Verdi: ca. 21 mill

Avtaleform: Totalentreprise