Grunnmurer Camp Melkøya

Byggherre: Statoil

Oppdragsgiver: Rogaland Planbygg

Utført: 2003-2006

Verdi: ca. 10 mill

Avtaleform: Underentreprise

Beskrivelse: Forskaling, armering og utstøping av ringmurer til brakkerigger.
Vi har vel nå produsert i overkant av 7500 meter med murer