Consto Nord AS kjøper Hammerfest Entreprenør AS

– I forbindelse med byggingen av nye Hammerfest Sykehus har vi behov for både håndverker- og funksjonærressurser. Med Hammerfest Entreprenør får vi tilført denne kompetansen. En annen stor fordel er at ressursene i dette selskapet har både lokalkunnskap og lokal tilhørighet, sier Erlend Danielsen, daglig leder i Consto Nord, og legger til:

– Dette blir en fin tilvekst til vårt team i Finnmark.

Hammerfest Entreprenør ble etablert i 2003 som en forlengelse av Byggmesteren Nord AS, og høsten 2012 kjøpte Veidekke selskapet. Selskapet har 27 ansatte og er i dag ledende i Hammerfest-regionen.

Overtakelse skjer formelt den 7. januar 2020. Selskapet blir et datterselskap av Consto Nord, og skal involveres i byggingen av Hammerfest Sykehus. Nærmere presentasjon av selskapet vil bli gitt etter nyttår, og det vil også da bli sendt ut en pressemelding eksternt.