Consto-familien vokser stadig

I dag var daglig leder Erlend Danielsen og personalsjef Ståle Sæther i Hammerfest og hilste på både funksjonærer og håndverkere. Våre kolleger i Hammerfest fikk informasjon om Consto, hvordan det er i Consto-familien og om veien videre.

For mye blir som før. Hammerfest Entreprenør med sine 27 ansatte har en sterk posisjon i lokalmiljøet og besitter kunnskap om lokale forhold og markedet. Dette er egenskaper som er viktige å ta vare på, derfor skal Hammerfest Entreprenør fortsatt fokusere på sitt hjemmemarked. Selskapet er organisert under Consto Nord som et datterselskap, men det vil fortsatt operere under sin egen merkevare.

Kanskje den største endringen for de ansatte blir at deres mangeårige daglige leder, Rolf Johnny Nilsen, går i tospann som prosjektleder sammen med Jens Solvang, prosjektsjef i Consto Nord, på vårt hittil største enkeltstående prosjekt; Nye Hammerfest sykehus. Torry Holmgren overtar den daglige driften av selskapet.

I tillegg til Rolf Johnny Nilsen, vil HMS-leder i Hammerfest Entreprenør, Oddgeir Thomassen, også gå inn for fullt i sykehusprosjektet. Nilsen har allerede startet samarbeidet med de andre sykehusbyggerne, mens Thomassen tar til om en måneds tid.

Her er funksjonær-gjengen i Hammerfest. F.v. Rolf Johnny Nilsen, Oddgeir Thomassen, Børge Nilsen, Hallgeir Henriksen, Svein Roger Nilsen, Kai Hoffmoen og Jøran Pedersen.