Baksalen skole

Byggherre: Hammerfest kommune

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune

Utført: 2016-2017

Verdi: ca 220 mill

Avtaleform: Totalentreprise

Beskrivelse: Bygget er på nær 6.800 m² inkludert idrettshall. Skolebygget inneholder ordinære klasserom, grupperom, spesialrom (musikk, mat og helse, kunst og håndverk ), bibliotek, kantine og idretts-/flerbrukshall med garderober. Skolen er dimensjonert for inntil 425 elever.
Skolebygget er det første offentlige bygg nord for Trondheim med BREEAM miljøsertifisering.