Baksalen skole prosjektet avsluttet

19 september ble det avholdt overleveringsforretning på siste del av prosjektet, som innbefatter 1.etg og uteområder

Prosjektet har krevd masse ressurser og det har bidratt til ny læring for oss som har vært med i prosessen. De av dere som har dratt lasset i forhold til Breeam har gjort en formidabel jobb.

Tross mange utfordringer med blant annet stram tidsplan har vi levert på tid og ikke minst god kvalitet.

Må også få trekke frem at vi har hatt et godt samarbeid med Hammerfest kommune gjennom hele prosjektet og vi har endt opp med en byggherre som er meget fornøyd med prosjektet de har overtatt.

Her er noen dronebilder som viser området 16. september 2017