Baksalen skole

Under byggeperioden på Baksalen skole har vi leid inn mediefirma for å dokumentere byggeprosessen via blant annet dronebilder.

Vi har i den forbindelse fått laget en film på 2,5 minutter som viser byggingen av skolen fra tomt til ferdig bygg.

Filmen kan du se under.