Nytt verkstedbygg HIS Polarbase

Byggherre: Polarbase Eiendom AS

Oppdragsgiver: Polarbase Eiendom AS

Utført: 2018 – 2019

Avtaleform: Totalentreprise

Verdi: ca 31 mill

Beskrivelse: Totalentreprise bygg, fudamentert på betongfundamenter, stålbygg med sandwich elementer fra Ruukki, selvbærende stålplater, isolert og tekket med Protan takfolie. Komplett innredning med alle tekniske fag og traverskraner. Kontrakten gjennomføres som en samspilskpontrakt hvor målsum legges til grunn, opp og nedside i prosjektet deles 50/50 mellom partene.