HMS vies ekstra fokus

Årets HMS-uke blir arrangert i uke 22

Les mer

Børge Strand- Nilsen – Formann

Børge Strand- Nilsen

Formann

E-post: borge.nilsen@veidekke.no

Tlf: 415 19 130

Børge kom til oss okt 2015 fra Nyboloft Entreprenør hvor han var ansatt som bas/formann. Før dette jobbet han hos Bloch entreprnenør. Børge har arbeidet i bransjen siden han var ferdig utdannet som tømrer i 91. Han har blant annet svennebrev og formann skole via NESO. Børge gikk fra bas til formannsstilling hos oss oktober 2016.

Les mer

Jøran Pedersen – Formann

Jøran Pedersen

Formann

E-post: joran.pedersen@veidekke.no

Tlf: 416 20 446

Jøran Pedersen kom til oss i forbindelse med oppkjøpet av Bloch Entreprenør i 2007. Han tok fagbrev som tømrer i 2007. Etter hvert ble Jøran ansatt som tømrer-bas og i 2015 begynte han på formann-skolen i regi av NESO. Dette som en følge av vår satsing på intern heving av kompetansen i bedriften. I januar 2016 ble Jøran ansatt som formann.

Les mer

Kai Hoffmoen – Anleggsleder

Anleggsleder

epost: mailto:kai.hoffmoen@veidekke.no

Tlf: 90164291

Kai Hoffmoen begynte som anleggsleder hos oss august 2018. Han var ferdig med ingeniørstudiene innen bygg og anlegg samme år. Kai startet sin karriere hos oss i 2007 som lærling tømrer.
I lærlingetiden var Kai verneombud. Etter fullført lærlingetid og fagbrev var han ansatt som tømrer hos oss 2010-2012, i denne perioden var han også tillitsmann. Før ingeniørstudiene gikk Kai Teknisk fagskole 2012-2014.
Han har også også vært hos oss kortere perioder mellom skole og utdannelse.

Les mer

Svein Roger Nilsen – Kontorleder

Svein Roger Nilsen

kontorleder

epost: srn@haen.no

Tlf: 418 57 935

Svein Roger begynte hos oss i 2009. Han kom da fra eget firma som hadde virke innen oljeservice. Før dette var han blant annet ansatt i HONU AS og Namsmannen. Han har også en kort fartstid innen bygge og anleggsbransjen fra sent 80-tall.

Les mer

Oddgeir Thomassen – HMS- leder

Oddgeir Thomassen

HMS leder

E-post: ot@haen.no

Tlf: 908 77 920

Oddgeir begynte hos oss i 2007. Han har en fortid som bedriftsfysioterapeut fra Frisk i Nord og var 1 år innom Larsen Maskin og Transport som HMS leder. Oddgeir har også tidligere arbeidet i bygge og anleggsbransjen. På 80-tallet jobbet han ute i felten i den daglige produksjon.

Les mer

Torry Holmgren – Prosjektleder

Torry Holmgren

prosjektleder

E-post. th@haen.no

Tlf: 909 26 090

Torry kom til oss okt. 2007 i forbindelse med oppkjøpet av Bloch Entreprenør as og gikk da inn i formannsstilling hos oss. Han har tatt både bas, formann og prosjektlederskole i NESO regi. Torry har vært prosjektleder hos oss siden 2011. Han har svennebrev -tømrer og har siden han begynte som lærling i 1990 jobbet i bransjen.

Les mer

Hallgeir Henriksen – Prosjektleder

Hallgeir Henriksen

Prosjektleder

E-post: hh@haen.no

Tlf: 918 44 569

Hallgeir begynte hos oss i 2005. Han kom da i fra Rogaland Planbygg, hvor han var prosjektleder for midlertidige bygg på Melkøya. Han har jobbet i bransjen nesten hele sin arbeidskarriere. Hallgeir har Svenne og Mesterbrev og gikk teknisk fagskole på tidlig 90-tall.

Les mer