Våre tjenester

Vår brede erfaring og tilegnede kunnskaper i bransjen burde gjøre oss til en foretrukket samarbeidspartner som byggherre/ kunder skal kunne dra fordeler av.

Vi har som mål at vi skal være den ledende Entreprenøren i Hammerfest. Vi arbeider kontinuerlig mot vårt mål om å posisjonere oss til å ta flere Hovedentrepriser. Ingen jobb for liten, ingen for stor. Vår strategi om å være lokalisert i området innebærer at vi kan administrere flere store og små prosjekter samtidig.


Tjenester stikkord: