Turnhall

På forsommeren overleverte vi turnhallen til byggherre Hammerfest kommune

I dag er turnhallen fullt utstyrt og er allerede vel utprøvd av brukerne, og tilbakemeldingene er positive.

se bildegalleri for det ferdige resultatet