Rørinspeksjonshall Polarbase bygg nr. 22

Byggherre: Polarbase Eiendoms AS

Oppdragsgiver: Polarbase Eiendom AS

Utført: 2013

Verdi: ca. 16 mill

Avtaleform: Totalentreprise

Beskrivelse: