Rolf Erling Heggem – Formann

Rolf erlingRolf Erling Heggem

formann

epost: rolf.erling.heggem@haen.no

mobil: 98255849

Rolf Erling begynte hos oss august 2013. Han kom  fra Larsen Maskin og Transport. Rolf Erling var da i gang med samlingsbasert utdannelse på Teknisk Fagskole -Bygg og Anlegg og ble uteksaminert i 2014 som Fagskoleingeniør. Rolf Erling har vært borti forskjellige yrker og har bland annet vært velferdsleder på Melkøya og har 19 år bak seg i Posten . Da han sluttet i Posten i 2003 var han distribusjonsleder i Porsanger.