Nye prosjekt

Hammerfest Entreprenør er godt i gang med 3 nye prosjekter

Det største er for Byggmakker Bloch, hvor vi skal levere nytt tilbygg med kaldt lager, 1000m2 med seksjoneringsvegg i mellom nytt og gammelt bygg.

Vi skal bygge om eksisterende behandlingsanlegg for bore kaks SAR.

Videre skal vi bygge betongfundament for to stk LNG tanker inklusive varmekabler og jording.