Mørenot byggetrinn 2

Vi er kommet godt på vei med oppsett av nytt bygg til Mørenot i Rypefjorden

Mørenot trinn 2 19 mai

Byggherre: Mørenot Hammerfest AS

Oppdragsgiver: Mørenot Hammerfest AS

Utført: 2017

Verdi: ca. 12,5 mill

Avtaleform: Totalentreprise

Beskrivelse: Totalentreprise bygg med tiltransport av tekniske entreprenører og kranleverandør. Utvidelse av eksiternde bygg, bygg med betongfundamenter og stålkonstruksjoner.