Baksalen skole – Kontraktsignering

Mandag 5. april ble kontrakten på nybygg av Baksalen skole underskrevet på rådmannens kontor

Baksalen skole kontraktsinngåelse
Daglig leder Rolf Johnny Nilsen i Hammerfest Entreprenør (t.v.) og rådmann Leif Vidar Olsen i Hammerfest kommune gleder seg over at ny skole skal bygges

Baksalen skole skal ha byggestart april 2016 og skal stå ferdig til skolestart høsten 2017.
Prosjektet har en verdi på ca. kr. 200 mill.

Kontrakten som er tildelt Hammerfest Entreprenør AS/ Veidekke er en Totalentreprise.

Det skal i stor grad brukes lokale leverandører under byggingen av skolen.

Skolebygget er det første offentlige bygg nord for Trondheim med BREEAM miljøsertifisering. Det nye bygget skal bygges ved siden av den eksisterende skolen og det nye bygget blir på ca. 6800 m2 inkludert idrettshall. skolen dimensjoneres for å være en to-parallell skole med inntil 425 elever fra første til syvende trinn, inklusive en innføringsklasse med inntil 25 elever. skolebygget skal inneholde ordinære klasserom, grupperom, spesialrom, bibliotek, kantine og idretts-/flerbrukshall med garderober.

Byggearbedidene skal utføres av Hammerfest Entreprenør sammen med Veidekkes øvrige entreprenørvirksomhet i nord. Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg skal levere og montere betongelementer til bygget. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med involverte parter og med bruk av planleggingsverktøy som LEAN og BIM.

Kontrakten omfatter i tillegg en opsjon på en fire-avdelings barnehage som skal bygges i den gamle Baksalen skole. Opsjonen omfatter forprosjekt og gjennomføring der byggearbeidene skal starte opp straks den nye skolen er ferdig og avsluttes høsten 2018.

Se full pressemelding på Veidekke.no

Baksalen skole 1