Pågående prosjekter

Dette er referanseprosjektene vi jobber med akkurat nå

Mørenot byggetrinn 2

Mørenot byggetrinn 2

Nye prosjekt

Nye prosjekt

Baksalen skole

Baksalen skole

Pumpekum PHS5

Pumpekum PHS5

Høydebasseng VBA Hammerfest kommune

Høydebasseng VBA Hammerfest kommune