Nyheter

Vi har nå behov for flere fagarbeidere

Vi har nå behov for flere fagarbeidere

Baksalen skole prosjektet avsluttet

Baksalen skole prosjektet avsluttet

Nye Baksalen skole del-overlevert

Nye Baksalen skole del-overlevert

HMS vies ekstra fokus

HMS vies ekstra fokus

Mørenot byggetrinn 2

Mørenot byggetrinn 2

Vi er en trygg aktør å gjøre handel med

Vi er en trygg aktør å gjøre handel med

Vi søker Prosjektledere til vår virksomhet i Hammerfest

Vi søker Prosjektledere til vår virksomhet i Hammerfest

Vi søker tømrer-bas og tømrere

Vi søker tømrer-bas og tømrere

Nye prosjekt

Nye prosjekt

Avløpsrenseanlegget

Avløpsrenseanlegget

Turnhall

Turnhall

Nye Baksalen skole tar form

Nye Baksalen skole tar form

Fremdrift på Baksalen skole

Fremdrift på Baksalen skole

Ny nettside for Hammerfest Entreprenør

Ny nettside for Hammerfest Entreprenør

Baksalen skole – Kontraktsignering

Baksalen skole – Kontraktsignering