Høydebasseng VBA Hammerfest kommune

Byggherre: Hammerfest kommune

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune

Utført: 2015/ 2016

Verdi: ca.

Avtaleform: Totalentreprise

Beskrivelse: