Fremdrift på Baksalen skole

Hammerfest Entreprenør har avholdt fellesferie i ukene 28-31, tross ferieavvikling er prosjektet kommet godt i gang

 

Baksalen skole Grunnarbeider Viggo Eriksen
Det er gjort en stor jobb i forbindelse med grunnarbeidene av underentreprenør – Viggo Eriksen AS. Det er flyttet, kjørt bort og tilført titusenvis kubikk masser.

 

Da har vi kommet i gang etter fellesferie. Det har også i ferien vært stor aktivitet på byggeplass.

Før ferien startet vi med rigg og gravearbeider. Det var et travelt tidsskjema og det skulle snart være klart for fundamentering.

Før ferien var støpningen av fundamenter for første del av bygget ferdig. Det var nå klart for underentreprenør og påbegynne montering av betongelementer.

 

 

 

Block Berge Bygg i gang med montering av betongelementer for første halvdel av skolen

Sist i juni ankom første lass med betongelementer. Det var nå klart for Block Berge Bygg å begynne arbeidet sitt med å føre opp første del av skolen.

 

 

 

 

 

 

Noen bilder fra prosjektet