Baksalen skole

Byggherre: Hammerfest kommune

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune

Utført: 2016 – 2017

Verdi: ca. 200 mill

Avtaleform: Totalentreprise

Beskrivelse:
Skolebygget er det første offentlige bygg nord for Trondheim med BREEAM miljøsertifisering. Det nye bygget skal bygges ved siden av den eksisterende skolen og det nye bygget blir på ca. 6800 m2 inkludert idrettshall. skolen dimensjoneres for å være en to-parallell skole med inntil 425 elever fra første til syvende trinn, inklusive en innføringsklasse med inntil 25 elever. skolebygget skal inneholde ordinære klasserom, grupperom, spesialrom, bibliotek, kantine og idretts-/flerbrukshall med garderober.