Avløpsrenseanlegget

Avløpsrenseanlegget er overlevert til byggherre Hammerfest kommune

Prosessanlegget i bygget er installert og kjører for fullt.

Hit styres kloakken i Hammerfest via flere pumpestasjoner. Her renses kloakkvannet og tørrstoffet skilles ut for videre transport.

Se bildegalleri for det ferdige bygget

Detaljer om prosjektet